Lotnisko Modelarskie "Celulozy"
Witamy na skromej stronie naszego lotniska!

 

Zapraszamy wszystkich do wspólnych lotów!
Lotnisko "Celulozy" nie jest dzikim czy też przypadkowym zjawiskiem, wszyscy uczestnicy zobowiązani są do przeczytania, zaakceptowania i przestrzegania regulaminu lotniska.

 

Regulamin Lotniska Modelarskiego
"Celulozy"

1. Uproszczone definicje
1.1. lotnisko - teren lotniska modelarskiego Celulozy i jego okolice w odległości wrażliwej na zakłócenia nadajnikami modelarskimi
1.2. uczestnik lotniska - osoba która zapoznała się z regulaminem i ma zamiar takowy przestrzegać
1.3. pilot - uczestnik lotniska lub gość przygotowujący się do lotu lub wykonujący lot(alternatywnie - osoba posiadająca włączony nadajnik)
1.4. pomocnik - osoba pomagająca pilotowi w ustaleniu położenia innych modeli w strefie lotów, zwracająca uwagę na zagrożenia oraz pomagająca przy uruchomieniu modelu
1.5. widz - osoba pozostająca na terenie lotniska, nie wykonująca lotów i nie posługująca się nadajnikiem modelarskim
1.6. nadajnik - urządzenie generujące sygnał na częstotliwościach 27, 35, 40, 41, 50, 72MHz lub 2,4GHz

2. Lotnisko
2.1. Lotnisko Modelarskie Celulozy jest przedsięwzięciem towarzyskim i nie służy działalności zarobkowej.
2.2. Samozwańczą i niedemokratyczną władzę lotniska stanowią tzw. organizatorzy lotniska, czyli osoby zamieszane w jego powstanie(Aimeiz, Zbig, Doman).

3. Organizatorzy
3.1. Nie ponoszą odpowiedzialności za szkody poczynione przez użytkowników lotniska.
3.2. Zastrzegają sobie prawo do poproszenia osób nie przestrzegających regulaminu lotniska i zasad współżycia lotniskowego o opuszczenie lotniska.
3.3. Chętnie podzielą się robotą i wsłuchają się w głos ludu latającego.
3.4. Kombinują, żeby lotnisko działało jak najlepiej.

4. Uczestnicy
4.1. Zapraszamy serdecznie każdego modelarza do przyłączenia się do grupy użytkowników lotniska. Aby zostać uczestnikiem lotniska należy:
4.1.1. brać aktywny udział w pracach przy utrzymaniu i rozwoju lotniska
4.1.2. posługiwać się wyłącznie sprawnym wyposażeniem

5. Organizacja lotniska
5.1. Z lotniska korzystać mogą wyłącznie jego uczestnicy oraz ich goście.
5.2. Wszyscy piloci mają obowiązek przestrzegania regulaminu lotniska i zasad bezpieczeństwa pod rygorem wykluczenia z grona użytkowników i uczestników lotniska.
5.3. Zasadą nadrzędną wobec wszystkich zapisów regulaminowych jest wymóg zachowania bezpieczeństwa ludzi i dóbr materialnych.
5.4. Na lotnisku wyodrębnione zostają następujące strefy(rysunek):
5.4.1. Strefa lotów(cyjan)
5.4.2. Pas startowy(czerwony)
5.4.3. Stanowisko pilotów(jasny zielony)
5.4.4. Strefa przygotowania modeli(zielony)
5.4.5. Strefa parkingowa(żółty)
5.4.6. Strefa zakazu lotów(różowy)
5.5. Osoby rozpoczynające loty danego dnia wyznaczają kierunki startu i lądowania zgodnie z aktualnymi warunkami atmosferycznymi(wiatr, słońce)
5.6. Jest absolutnie zabronione przekraczanie strefy lotów przez modele silnikowe. Nie dotyczy to szybowców i motoszybowców w locie termicznym na wysokości powyżej 100 metrów.
5.8. Wszystkie osoby przebywające na terenie lotniska bezwzględnie muszą przebywać poza strefą lotów. Wejście do strefy lotów jest dozwolone tylko w celu jak najszybszego zabrania modelu lub jego wystartowania. Wejście do strefy lotów musi zostać zgłoszone(głośno!) wszystkim pilotom.
5.9. Wszystkie czynności związane z przygotowaniem modelu do lotu lub transportu oraz regulacją muszą odbywać się w strefie serwisowej poza pasem startowym.
5.10. Modele powinny być wyprowadzane na start koło stanowiska pilotów. Start z ręki powinien odbywać się ze strefy bezpieczeństwa przyległej do pasa.
5.11. Helikoptery w trakcie przelotów są traktowane jak płatowce(latają w strefie lotów).
5.12. Publiczność musi przebywać poza stanowiskiem pilotów i strefą lotów.

6. Ustalanie przypisania kanałów
6.1. Na lotnisku obowiązuje pełna i rygorystyczna procedura uzgadniania kanałów.
6.2. Każda z osób zamierzająca uruchomić nadajnik modelarski na lotnisku, przed uruchomieniem nadajnika jest zobowiązana do upewnienia się że dany kanał nie jest już zajęty(pytać!).

7. Bezpieczeństwo lotów
7.1. Każdy z pilotów ma obowiązek rygorystycznie przestrzegać zasad bezpieczeństwa lotów. W szczególności:
7.1.1. Przestrzegać procedur uzgadniania kanałów.
7.1.2. Wykonywać loty tylko w strefie lotów.
7.1.3. Pod żadnym pozorem nie latać nad ludźmi, pojazdami i zabudowaniami.
7.1.4. Dołożyć starań, aby nie latać nad pojazdami dojeżdżającymi do i ze strefy parkowania drogą przecinającą strefę lotów.
7.1.5. W przypadku wykonywania lotów przez więcej niż dwóch pilotów rekomendujemy wykorzystywanie pomocników.
7.1.6. Pilotować modele wyłącznie z wyznaczonej strefy pilotów.
7.1.7. Ostrzegać(głośno!) pozostałych pilotów o manewrze startu, lądowania i kłopotach z kontrolą modelu, oraz nadjeżdżającym samochodzie lub pojawieniem się ludzi na drodze.
7.1.8. Rekomendowane jest posiadanie ubezpieczenia OC.
7.1.9. Użytkować tylko sprawne wyposażenie, regularnie dokonywać przeglądów nadajników.
7.1.10. Rygorystycznie przestrzegać przeglądu modelu przed lotem.
7.1.11. Wypuszczać modele wyłącznie we właściwym stanie technicznym.
7.1.12. W strefie przygotowawczej, w trakcie rozruchu silnika modele muszą być skierowane w kierunku strefy lotów. Przed modelem nie mogą znajdować się ludzie. Za modelem nie mogą znajdować się inne modele i wyposażenie.
7.1.13. Piloci mają obowiązek sterowania modelami będąc w jednej grupie.
7.2. Wszystkie samochody bezwzględnie muszą się znajdować w strefie parkowania.

8. Pozostałe ustalenia
8.1. Wszyscy korzystający z lotniska mają obowiązek dbania o jego stan. W szczególności:
8.1.1. dbać o nawierzchnię pasa
8.1.2. nie zaśmiecać terenu lotniska(papierosami, papierami, el. modeli)
8.1.3. dbać o środowisko naturalne, minimalizować przenikanie do gleby paliw modelarskich
8.4. Każdy z członków lotniska ma prawo i obowiązek egzekwowania przestrzegania regulaminu.
8.5. Loty modelami o napędzie "hałaśliwym" dozwolone są w godzinach 9:00-19:00.

9.0. Tyle startów co lądowań!


26/06/2009 Warszawa - Celulozy
("szablon" regulaminu zapożyczony z Lotniska Modelarskiego "Parzniew" za zgodą kojot'a)

 

Organizacja Lotniska Modelarskiego
"Celulozy"

WIDOK OGÓLNY

WIDOK SZCZEGÓŁOWY

 

Inne

Dojazd do lotniska
Lotnisko znajduje się koło ulicy Celulozy. Najlepiej jest skręcić z Wału Międzyszyńskiego w ulicę Przewodową.

Wyświetl większą mapę

 

Pogoda na lotnisku
Warszawa - Celulozy

ICM MODEL COAMPS

ICM MODEL UM

 

Kontakt
Forum: Wirtualny Klub Modelarzy RC
E-Mail: CelulozyLotnisko(małpa)o2.pl

 

Zalecana rozdzielczość do przeglądania to 1280x1024. Strona została sprawdzona na przeglądarkach Internet Explorer 6.0, 7.0 i 8.0, Firefox 2.0 i 3.0 oraz Chrome 1.0.
Ostatnia aktualizacja: 03/10/2009

statystyka